חדשות 13.12.2017

הלמ"ס: נתונים עדכניים על תוחלת החיים בישראל 2016

תוחלת החיים בישראל 2016 נמצאת במקום ה-11 מבין מדינות ה-OECD ועמדה על 80.7 שנים בקרב גברים ו-84.2 בקרב נשים

זקנים המרגישים צעירים (צילום: אילוסטרציה)
קשישים (צילום: אילוסטרציה)

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה השבוע חישוב של שנות חיים בריאות. זהו מספר השנים הממוצע אשר אדם צפוי לחיות ללא בעיה שמפריעה לו בתפקוד. החישוב מבוסס על נתוני לוח תמותה ושיעורי הימצאות ספציפיים לגיל של בעיה בריאותית המפריעה בתפקוד, המחושבים לפי הסקר החברתי של הלמ"ס.

 • תוחלת החיים בישראל בשנת 2016 עמדה על 80.7 שנים בקרב גברים ו-84.2 בקרב נשים, עלייה של 0.6 בגברים ו-0.1 בנשים בהשוואה לשנת 2015.
 • בשנת 2015 היתה ירידה בתוחלת החיים של הגברים לעומת 2014, אך בשנת 2016 היא שוב עלתה. בשנת 2016 נרשמו בישראל 44,191 פטירות, מתוכן 35,834 של נפטרים מעל גיל 65 (81.1% מסך הפטירות) ו-566
  פטירות תינוקות. שיעור התמותה הגולמי היה 5.1 לאלף תושבים. שיעור תמותת תינוקות היה 3.1 ל-1,000 לידות חי.
 • שנות החיים הבריאות הצפויות מהלידה היו 65.4 שנים בקרב גברים ו-65.1 שנים בקרב נשים. נשים צפויות לחיות 77% מתוחלת החיים ללא מוגבלות, וגברים - 81%.
 • בעשור האחרון עלתה תוחלת החיים בקרב הגברים ב-2.0 שנים ובקרב הנשים ב-1.7 שנים. ב-30 השנים האחרונות עלתה תוחלת החיים בקרב גברים ב-7.5 שנים ובקרב נשים ב-7.4 שנים.
 • הפער בתוחלת החיים בין נשים וגברים עומד על 3.5 שנים.
 • הפער בין יהודים לערבים: 4.3 שנים בקרב גברים ו-3.3 שנים בקרב נשים.
 • הפער בתוחלת החיים בגיל 30 בין אלה עם השכלה גבוהה (על-תיכונית או אקדמית) לאלה עם השכלה נמוכה (פחות מ-12 שנות לימוד) היה 7.4 שנים בקרב גברים ו-5.0 שנים בקרב נשים.
 • הפער בין המחוז שבו תוחלת החיים הגבוהה ביותר - אזור יהודה ושומרון, למחוז שבו תוחלת החיים הנמוכה ביותר - מחוז הדרום היה 2.7 שנים.
 • מבין הערים הגדולות בישראל (המונות יותר מ-100,000 תושבים) תוחלת החיים הגבוהה ביותר היתה ברמת גן והנמוכה ביותר בבאר שבע, פער של 3.4 שנים.
 • תוחלת החיים בישראל נמצאת במקום ה-11 מבין מדינות ה-OECD וגבוהה ב-1.5 שנים מהממוצע ב-35 מדינות ה-OECD.
 • צפו בדו"ח המלא

נושאים קשורים:  תוחלת חיים בישראל,  נתוני הלמ"ס,  2016
תגובות